Hakkımızda

Tüm dünyada artan rekabet, ürün odaklılıktan hizmet ve müşteri odaklılığa geçiş, firmaların bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri daima yakından takip etmelerini ve daha verimli kullanmalarını zorunlu kılıyor. Sektörel çözümlerden iş çözümlerine, sistem entegrasyon çalışmalarından dış kaynak kullanımına, servis ve bakım hizmetlerinden network çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede uluslararası alanda 1989 yılından beri Probil markası altında hizmet veren şirketimiz 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Netaş Bilişim Teknolojilerileri A.Ş., Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortağıdır.

Sertifikalarımız

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Marka Politikaları

Hizmet Yönetimi Politikası Ülke çapında ve bölgesel olarak,

• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,

• Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,

• Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,

• Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri / operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,

• Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,

• Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,

• Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,

• Kalıcı müşteriler edinmek.

Politikamızla ilgili faaliyet alanlarımız:

• Yerinde ve sahada destek hizmetleri,

• Satış sonrası garanti destek hizmetleri

• Yönetilen hizmetler

• Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri

• Dış kaynak kullanım hizmetleri

C. Müjdat Altay

CEO

 

Netaş Bilişim Bilgi Güvenliği Politikası

Amacımız;

Başarılı iş hedeflerine ulaşmamızı destekleyen, bilişim teknolojilerinin kullanımında, bilgi güvenliği ilke ve standartlarının, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını sağlayarak Türkiye'de ve dünyada 'Bilgi Güvenliği' alanında öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

Yaklaşımımız;

• Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

• Ürün ve hizmetlerimizle ilgili, stratejik hedef, tasarım, üretim, satış, tedarik kaynakları, müşteri ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumayı,

• Bilgi güvenliği süreçlerini bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin korunmasını temel alarak oluşturmayı, iş akış ve prosedürleri ile güvenlik seviyesinin korunmasının sürdürülebilirliğini sağlamayı,

• Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmek ve anında müdahale etmeyi,

• Tüm çalışanlarımızın ve ekosistemimizdeki iş ortaklarımızın bilgi güvenliği farkındalık düzeylerini yükseltmek için çalışmayı,

• Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almayı taahhüt ederiz.

C. Müjdat Altay

CEO